Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len DIGI) poskytuje verejné telekomunikačné služby prostredníctvom televíznych káblových rozvodov, digitálnej satelitnej televízie a internetu. Na Slovensku pôsobí od roku 2006, súčasťou skupiny Slovak Telekom sa spoločnosť stala v septembri 2013.

DIGI sa počas svojej niekoľkoročnej existencie začlenila medzi operátorov s významným postavením na trhu. Filozofia a obchodná politika spoločnosti sú orientované na požiadavky zákazníkov, na skvalitňovanie služieb a rozširovanie ich možností. Pre služby, ktoré spoločnosť v rámci svojho portfólia ponúka, je charakteristická bezkonkurenčne výhodná cena, jednoduchá inštalácia, neobmedzená dostupnosť satelitného vysielania a špičková úroveň zvuku a obrazu. Vďaka týmto parametrom sa v súčasnosti satelitná služba DIGI TV zaraďuje k lídrom na trhu DTH (Direct to Home).

Okrem digitálnej satelitnej televízie, poskytuje spoločnosť káblovú televíziu a internet v desiatich slovenských mestách - Handlová, Komárno, Košice, Prievidza/Bojnice, Ružomberok, Senica, Šaľa, Žiar nad Hronom, Brezno a Bratislava.

Hlavné oblasti pôsobenia:
  • vysielanie televíznej programovej služby
  • poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb (zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete)
  • retransmisia
  • montáž káblových rozvodov (stavba, prevádzkovanie a údržba káblových televíznych rozvodov)
  • internet – spracovanie dát a súvisiace činnosti
  • prevádzkovanie celoplošného digitálneho vysielania televíznej programovej služby DIGI Sport v zmysle licencie č. TD/35, DIGI Sport 2 v zmysle licencie č. TD/129, DIGI Liga majstrov 1 v zmysle licencie č. TD/127 a DIGI Liga majstrov 2 v zmysle licencie č. TD/128,
  • reklamné činnosti
  • marketingové činnosti
Spoločensky zodpovedný podnik

Spoločnosť DIGI Slovakia získala potvrdenie od Národného informačného strediska SR, a.s., že DIGI SLOVAKIA, s.r.o. bola za rok 2014 vyhodnotená ako Spoločensky zodpovedný podnik a na základe tohto zistenia bola podniku v atestačnom a informačnom systéme udelená pečať „Spoločensky zodpovedný podnik“, ktorú získalo len 8,5% z 229 086 hodnotených subjektov. Protokol nájdete TU.

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava,

info@digislovakia.sk
recepcia@digislovakia.sk

ZÁKAZNÍCKA LINKA
0850 211 112

pondelok – piatok 8:00 – 21:00
sobota – nedeľa 9:00 – 17:00
sviatok - 9:00 – 17:00
(telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru)

Fax: +421 2 32 33 41 43
IČO: 35 701 722, IČ DPH: SK2020356503,
ZAPÍS. V OR OS BA I., ODD. SRO, VLOŽKA Č.: 24813/B

Číslo účtu pre káblovú TV a internet

ING Bank : 9000034105/7300
SWIFT : INGBSKBX
IBAN : SK0373000000009000034105

Číslo účtu pre satelitnu TV

ING Bank : 9000027060/7300
SWIFT : INGBSKBX
IBAN : SK9873000000009000027060

Číslo účtu pre Novú DIGI

VUB : 1216858/0200
SWIFT : SUBASKBX
IBAN : SK1902000000000001216858