Prečo reklama na Digi sport?

Pokrytie prostredníctvom Digi Slovakia máme na území celej Slovenskej republiky formou satelitu

Ďalšie výhody Digi sport-u
 • vysielanie televíznej programovej služby
 • Digi sport sa zameriava na populáciu zaujímajúcu sa o športové dianie, ďalej na športových fanúšikov celoročných a sezónnych športov, aktívnych športovcov a športovkyne, ako aj „pivných“ fanúšikov
 • Digi sport sa zameriava najmä na propagáciu športových podujatí, športových potrieb a oblečenia, produktov a služieb určených pre mužov
 • Digi sport je silne vyprofilovaný kanál
 • Digi sport ponúka exkluzívne športové udalosti svetového významu
 • Digi sport zaznamenáva neustále rastúcu distribúciu
 • Digi sport oslovuje ťažko osloviteľnú skupinu
Reklamné možnosti:
 • TV spot
 • Injektáž
 • Sponzorský odkaz
 • Reklamný rozhovor
V prípade o záujmu o reklamu na Digi Sport kontaktujte:

Spoločnosť Zoznam, s.r.o. , ktorá vykonáva obchodné zastúpenie vo veciach reklamy
reklamadigitv@firma.zoznam.sk