Manuálne ladenie – rôzne rady TV značky LG (nie WebOS) HU

Tento spôsob ladenia spočíva v manuálnom zadávaní technických parametrov kanálov DIGI Slovakia, prostredníctvom diaľkového ovládača k Vašej televízii.

 

Časová náročnosť: cca. 60 minút.

 

Inštalačný postup

 

1. Podľa postupu v predchádzajúcej kapitole vložte DIGI CA Modul do Vašej TV.

 

2. V návode k Vašej TV vyhľadajte postup pre manuálne ladenie kanálov prostredníctvom satelitu (DVB-S2 tuneru).

 

3. V TV menu si nastavte Režim programu na Satelit.

 

4. V TV menu, v položke Možnosti, si nastavte Krajinu na Slovensko a v Satelitnom systéme je nutné správne vybrať satelitnú pozíciu Thor Intelsat 0,8W.

 

5. Ak máte všetky nastavenia v kroku 4. dokončené, môžete v TV menu vyhľadať Manuálne ladenie, kde potvrdíte, že chcete naladiť kanály zo satelitnej pozície Thor Intelsat 0,8W, LNB frekvencia je 9750/10600, Transpondér je 12054,H,30000, a potvrďte Vyhľadávanie siete.

 

6. V prípade, že transpondér v kroku 4. nie je možné vybrať v menu Vašej TV, je potrebné pridať nový transpondér. V TV menu, v položke Vysielanie, si zvolíte možnosť Upraviť transpondér, kde potvrdíte, že chcete pridať nový transpondér.

 

7. Pridáte transpondér tým, že vypíšete jeho frekvenciu, polarizáciu, rýchlosť a typ prenosu podľa obrázku.

 

8. Ak ste pridali nový transpondér, môžete sa vrátiť ku krokom 3-5.

 

9. Teraz môžete spustiť manuálne ladenie.

 

10. Pri zapnutí Vyhľadávania siete sa vyhľadajú transpondéry s frekvenciou 12053, 11976, 12607 a 12723, ktoré má v ponuke DIGI Slovakia. Pre naladenie TV staníc z ostatných transpondérov / frekvencií je nutné naladiť obdobným spôsobom ako v kroku 5., s výnimkou toho, že ostatné transpondéry / frekvencie sa ladia samostatne, bez zapnutia Vyhľadávania siete.

 

11. Zoznam aktuálnych frekvencií v ponuke DIGI Slovakia nájdete na stránke digislovakia.sk/frekvencie. Vždy si nalaďte len také frekvencie, ktorých TV programy sa nachádzajú v balíčku DIGI, ktorý ste si predplatili.

 

12. Keďže Smart karta ešte nebola aktivovaná, objaví sa hlásenie, že karta nie je autorizovaná. Toto hlásenie stačí vypnúť a môžete začať s vyhľadávaním kanálov. Smart karta bude aktivovaná neskôr, po ukončení ladenia kanálov.

 

13. Po dokončení manuálneho ladenia je potrebné aktivovať Vašu Smart kartu, aby ste mohli začať sledovať TV kanály. Pomocou TV diaľkového ovládača sa v zozname programov nastavte na program Jednotka HD. Pre aktiváciu karty zašlite sms na telefónne číslo +421902 021 090 v tvare: AKTIVUJmedzeraČÍSLO VAŠEJ ZMLUVYmedzeraČÍSLO SMART KARTY. 12-miestne číslo Vašej Smart karty nájdete priamo na karte, pod čiarovým kódom (prípadne v TV menu v nastaveniach CI modulu, viac informácií v kapitole Menu DIGI CA Modulu).

 

14. Aktivácia karty môže trvať niekoľko minút. Pri čakaní nevypínajte TV. Keď sa Vám karta zaktivuje, nabehne Vám obraz na programe Jednotka HD. Potom sa môžete venovať zoradeniu práve naladených kanálov.

 

15. Pri manuálnom ladení a vyhľadávaní sa Vám môžu na TV naladiť aj kanály, ktoré nie sú v ponuke DIGI Slovakia, ale nachádzajú sa na rovnakej frekvencii s rovnakými parametrami. Tieto programy nie je možné s DIGI CA Modulom sledovať, preto ich odporúčame vymazať.

 

16. Naladené programy si môžete usporiadať dvomi spôsobmi:
a.) Manuálne
 – podľa Vášho želania a preferencií. Spôsob nájdete v návode k Vašej TV.
b.) Pomocou USB kľúča a aplikácie ChanSort  – len pre TV značky Samsung, LG, Panasonic a Toshiba (viac v samostatnej kapitole).

Call Now Button