Zoznam TV a STB podporujúcich rýchle vyhľadávanie (Fast Scan) HU

TV PHILIPS, od r.v. 2019

MT5806 MT5599 MSD92L
43PUS6814/12 43PUS7394/12 24PHS4354/12
43PUS6804/12 43PUS7354/12 24PHS4304/12
43PUS6754/12 43PUS7334/12 32PHS4504/12
43PUS6704/12 43PUS7304/12 32PHS4503/12M
43PUS6554/12 50PUS8804/12 32PHT4503/12M
43PUS6504/12 50PUS7504/12 43PFS5503/12M
50PUS6814/12 50PUS7394/12
50PUS6804/12 50PUS7354/12
50PUS6754/12 50PUS7334/12
50PUS6704/12 50PUS7304/12
50PUS6554/12 55OLED934/12
50PUS6504/12 55OLED854/12
55OLED754/12 55OLED804/12
55PUS6814/12 55PUS8804/12
55PUS6804/12 55PUS7504/12
55PUS6754/12 55PUS7394/12
55PUS6704/12 55PUS7354/12
55PUS6554/12 55PUS7334/12
58PUS6504/12 55PUS7304/12
65OLED754/12 58PUS7304/12
65PUS6814/12 65OLED984/12
65PUS6804/12 65OLED904/12
65PUS6754/12 65OLED854/12
65PUS6704/12 65OLED804/12
65PUS6554/12 65PUS7354/12
65PUS6504/12 65PUS7304/12
70PUS6704/12 70PUS7304/12
70PUS6504/12 50PUS8204/12
75PUS6754/12 55PUS8204/12
65PUS8204/12

TV PHILIPS, od r.v. 2018

AB Cryptobox

AB Cryptobox 750HD (set-top box)
AB Cryptobox 752HD (set-top box)

Call Now Button