Chybové hlášky a možné riešenia problémov pre DIGI CA Modul HU

Nižšie uvedené hlásenia o chybe sa môžu počas inštalácie zobraziť na Vašom TV prijímači a to v troch jazykoch, podľa nastavenia modulu.

 

Ak je nutná aktivácia dekódovacej karty DIGI (Smart karty), kontaktujte zákaznícke centrum DIGI Slovakia. Pre aktiváciu je potrebné uviesť číslo Vašej Smart karty, ktoré nájdete aj v menu Vášho TV prijímača (viac informácií v kapitole 5., odsek a).

 

Hlásenie o chybe

Odporúčanie

DIGI CAM sa neoveruje Skontrolujte kompatibilitu s Vašou TV.
Skontrolujte, či je modul správne pripojený.
Nie je možné sledovať kódované kanály Skontrolujte, či je modul správne pripojený.
Ak sa zobrazuje iné hlásenie o chybe, tak ho vyhľadajte podľa čísla v zozname uvedenom nižšie.
Chyba 3 (Error 3) Nie je vložená Smart karta. Vložte ju do Digi CA Modulu.
Chyba 8 (Error 8) Neplatná Smart karta. Vložte Smart kartu, ktorá bola dodaná s modulom.
Chyba 9 (Error 9) Platnosť Smart karty vypršala. Počkajte, kým správa nezmizne.
Chyba 10 (Error 10) Prístup odmietnutý. Počkajte na aktiváciu Smart karty.
Prístup odmietnutý. Skontrolujte, či máte uhradené všetky faktúry.
Chyba 17 (Error 17) Odpojte a znovu zapojte modul.
Vypnite a znovu zapnite Vašu TV.
V menu obnovte pôvodné nastavenie Vašej TV.
Chyba 20 (Error 20) Chyba komunikácie so Smart kartou. Vyberte a znova vložte Smart kartu.
Chyba 21 (Error 21) Overenie Smart karty zlyhalo. Vyberte a znova vložte Smart kartu.
Chyba 23 (Error 23) Neoverená Smart karta. Vložte Smart kartu, ktorá bola dodaná s modulom.
Chyba 24 (Error 24) Nesprávne vložená Smart karta. Overte správnosť vloženia podľa postupu v kapitole 3.
Chyba 25 (Error 25) Smart karta nebola nikdy spárovaná. Počkajte na aktiváciu Smart karty.
Chyba 26 (Error 26) Smart karta nie je spárovaná. Počkajte na aktiváciu Smart karty.
Call Now Button