Chybové hlášky a možné riešenia problémov pre bezkartový DIGI CA Modul

Nižšie uvedené hlásenia o chybe sa môžu počas inštalácie zobraziť na Vašom TV prijímači a to v troch jazykoch, podľa nastavenia modulu.

 

Ak je nutná aktivácia dekódovacej karty DIGI (Smart karty), kontaktujte zákaznícke centrum DIGI Slovakia. Pre aktiváciu je potrebné uviesť číslo Vašej Smart karty, ktoré nájdete aj v menu Vášho TV prijímača (viac informácií v kapitole 5., odsek a).

 

Hlásenie o chybe

Odporúčanie

DIGI CAM sa neoveruje Skontrolujte kompatibilitu s Vašou TV.
Skontrolujte, či je modul správne pripojený.
Nie je možné sledovať kódované kanály Skontrolujte, či je modul správne pripojený.
Ak sa zobrazuje iné hlásenie o chybe, tak ho vyhľadajte podľa čísla v zozname uvedenom nižšie.
chyba 9 (Ref 9) Smart karta expirovaná – pri dlhšom nepoužívaní – pošlite SMS alebo volajte 0850211112.
chyba 10 (Ref 10) Tento program nie je súčasťou vami objednaného balíka – pre objednanie použite napríklad svoje e-konto.
chyba 11 (Ref 11) Karta je pozastavená pravdepodobne z dôvodu nedoplatku
chyba 25 (Ref 25) Prebieha inštalácia modulu – tento proces trvá maximálne 60 minút od zaslanej aktivačnej SMS.
chyba 21 (Ref 21) Smart karta bola zablokovaná
chyba 300 (Ref 300) Vysielaný obsah nie je dostupný pre Váš región.
Call Now Button