Cenník pre poskytovanie verejných služieb

CENNÍK PRE POSKYTOVANIE VEREJNÝCH SLUŽIEB JE SPOLU SO VŠEOBECNÝMI A OSOBITNÝMI PODMIENKAMI NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ZMLUVY O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB.

V tejto sekcii nájdete vybrané položky z cenníka. Pre zobrazenie kompletného cenníka, kliknite na názov služby: satelitná televízia, káblová televízia, internetová televízia, internetový prístup.

 

ÚČINNOSŤ : OD 06.05.2024

ZÚČTOVACIE OBDOBIE : KALENDÁRNY MESIAC.

Ceny uvedené v tomto Cenníku sa vzťahujú na Účastníkov využívajúcich služby spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. bez viazanosti aj s viazanosťou, ak nie je v Zmluve alebo v niektorej jej časti uvedené inak.

 

AKTUÁLNA PONUKA SLUŽIEB

 

1. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SATELITNEJ TELEVÍZIE A ZVÝHODNENÉHO BALÍKA SLUŽIEB 2 PLAY

 

Poskytovanie služieb – mesačné poplatky za balíky

 

Základné balíky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
SATELIT Štandard 9,08 € 10,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SATELIT Premium 12,42 € 14,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SATELIT Platinum 16,58 € 19,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

 

EXTRA balíky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
SATELIT Extra HU+ 2,75 € 3,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SATELIT Extra HBO 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
SATELIT Extra HBO+HBO Max 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
OKTAGON 13,33 € 15,99 € jednorazovo
Voyo plná verzia 4,99 € 5,99 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Voyo štart 0,00 € 0,00 € Bezplatne (benefit pre každého zákazníka)
CANAL+ streamovacia služba 0,00 € 0,00 € Bezplatne (benefit pre zákazníkov s TV balíkom Premium alebo Platinum)

 

Doplnková služba
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
TV Archív 1,58 € 1,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

BALÍKY „2 PLAY“

 

Balík
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
2 PLAY SATELIT Štandard (SATELIT Štandard a INTERNET Štandard PLUS) 16,58 € 19,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY SATELIT Premium (SATELIT Premium a INTERNET Premium) 22,42 € 26,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY SATELIT TV Premium (SATELIT Premium a INTERNET Štandard PLUS) 19,92 € 23,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY SATELIT INTERNET Premium (SATELIT Štandard a INTERNET Premium) 19,08 € 22,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY SATELIT TV Platinum (SATELIT Platinum a INTERNET Štandard PLUS) 22,42 € 26,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY SATELIT Platinum (SATELIT Platinum a INTERNET Premium) 25,75 € 30,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Mesačné poplatky za nájom Koncových zariadení

 

Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Nájom Koncového zariadenia – prvé a druhé (HD STB, HD STB ISK, CAM ISK a/alebo CAM) 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom Koncového zariadenia – tretie a štvrté (HD STB, HD STB ISK, CAM ISK a/alebo CAM) 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom Koncového zariadenia PVR – prvé (HD STB PVR) 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Nájom Koncového zariadenia PVR – druhé (HD STB PVR) 3,33 € / kus 4,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
WIFI router* 1,25 € / kus 1,50 € / kus
10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Zriadenie služby

 

Pri plnom využití bonusu za inštaláciu neplatíte. Viac info tu: digislovakia.sk/televiziabezviazanosti.

 

Poplatky – zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Základná inštalácia technikom – jednorazový poplatok 60,00 € 72,00 € jednorazovo
Základná inštalácia technikom – mesačný poplatok 2,50 € 3,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 72,00 €)
Základná inštalácia 2PLAY I. 60,00 € 72,00 € jednorazovo
Základná inštalácia 2PLAY II. – mesačný poplatok 2,50 € 3,00 €
mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 72,00 €)
Samoinštalácia I. – jednorazový poplatok 0,00 € neuplatňuje sa
jednorazovo
Samoinštalácia I. – mesačný poplatok 0,00 € neuplatňuje sa
mesačne
Samoinštalácia II. – jednorazový poplatok 40,00 € 48,00 €
jednorazovo
Samoinštalácia II. – mesačný poplatok 1,67 € 2,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 48,00 €)

 

Službu satelitnej televízie je možné zriadiť prostredníctvom technika alebo samoinštaláciou s doručením Koncového zariadenia na Predajné miesto alebo prostredníctvom technika.

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA (štandardné úkony technika spojené s prvou inštaláciou zariadenia, resp. odinštaláciou a novou inštaláciou zariadenia na novej inštalačnej adrese)

 

SAMOINŠTALÁCIA I. – zriadenie satelitnej televíznej služby bez inštalácie technikom a bez poskytnutia materiálu zo strany DIGI (napr. parabola, káble, LNB)

 

SAMOINŠTALÁCIA II. – zriadenie satelitnej televíznej služby bez inštalácie technikom s využitím materiálu zo strany DIGI (napr. parabola, káble, LNB)

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA 2 PLAY I. – štandardné úkony technika realizované pri zriadení služby káblovej televízie v rámci Základnej inštalácie technikom a štandardné úkony pri zriadení služby internetového prístupu v rámci Samoinštalácie.

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA 2 PLAY II. – štandardné úkony technika realizované pri zriadení služby káblovej televízie v rámci Základnej inštalácie technikom a štandardné úkony technika pri zriadení služby internetového prístupu v rámci Základnej inštalácie.

 

Bonus na zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Maximálna doba poskytovania bonusu
Maximálna výška bonusu s DPH
Bonus na Základnú inštaláciu technikom alebo Základnú inštaláciu 2 PLAY I. – mesačný poplatok 2,50 € mesačne 3,00 € mesačne
24 po sebe nasledujúcich mesiacov od zriadenia služby 72,00 €
Bonus na Samoinštaláciu II. – mesačný poplatok 1,67 € mesačne 2,00 € mesačne
24 po sebe nasledujúcich mesiacov od zriadenia služby 48,00 €

2. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB KÁBLOVEJ TELEVÍZIE A ZVÝHODNENÉHO BALÍKA SLUŽIEB 2 PLAY

 

Poskytovanie služieb – mesačné poplatky za balíky

 

BALÍKY KÁBLOVKA

 

Základný balík
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
KÁBLOVKA M 9,08 € 10,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA L 12,42 € 14,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

BALÍKY „2 PLAY“

 

Základný balík 2 PLAY
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
2 PLAY KÁBLOVKA TV M + NET S (Káblovka M a Internet S) 16,58 € 19,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY KÁBLOVKA TV L + NET S (Káblovka L a Internet S) 19,92 € 23,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY KÁBLOVKA TV M + NET M (Káblovka M a Internet M) 19,08 € 22,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY KÁBLOVKA TV L + NET M (Káblovka L a Internet M) 22,42 € 26,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Extra balíky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
KÁBLOVKA Extra HBO 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Extra HBO+HBO Max 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
KÁBLOVKA Extra HU+ 2,75 € 3,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
OKTAGON 13,33 € 15,99 € jednorazovo
Voyo plná verzia 4,99 € 5,99 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Voyo štart 0,00 € 0,00 € Bezplatne (benefit pre každého zákazníka)
CANAL+ streamovacia služba 0,00 € 0,00 € Bezplatne (benefit pre zákazníkov s TV balíkom Premium alebo Platinum)
KÁBLOVKA Extra Premium šport 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Doplnková služba
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
TV Archív 1,58 € 1,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Nájom zariadení

 

Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Koncové zariadenie HD STB alebo CAM – prvé a druhé 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Koncové zariadenie HD STB alebo CAM – tretie a štvrté 2,50 € / kus 3,00 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
WIFI router* 1,25 € / kus 1,50 € / kus 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

*Počas využívania služby 2PLAY má účastník na prenájom koncového wifi-routera 100% zľavu.

 

Zriadenie služby

Pri plnom využití bonusu za inštaláciu neplatíte. Viac info tu: digislovakia.sk/televiziabezviazanosti.

 

Poplatky – zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Základná inštalácia technikom – jednorazovo pri zriadení služby 60,00 € 72,00 € jednorazovo
Základná inštalácia technikom – mesačné splátky poplatku 2,50 € 3,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 72,00 €)
Základná inštalácia 2 PLAY I. 60,00 € 72,00 €
jednorazovo
Základná inštalácia 2 PLAY I. – mesačné splátky poplatku 2,50 € 3,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 72,00 €)

 

Službu káblovej televízie je možné zriadiť prostredníctvom technika. Výmenu Koncového zariadenia je možné vykonať samoinštaláciou s doručením Koncového zariadenia na Predajné miesto (bezplatne) alebo prostredníctvom technika (osobitne spoplatnené jednorazovým poplatkom Výjazd technika).

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA TECHNIKOM (štandardné úkony technika spojené s inštaláciou Koncového zariadenia – CA modul)

 

ZÁKLADNÁ INŠTALÁCIA 2 PLAY I. – štandardné úkony technika realizované pri zriadení služby káblovej televízie v rámci Základnej inštalácie technikom a štandardné úkony pri zriadení služby internetového prístupu v rámci Samoinštalácie (vrátane štandardného materiálu).

 

Bonus na zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Maximálna doba poskytovania bonusu
Maximálna výška bonusu s DPH
Bonus na Základnú inštaláciu technikom alebo Základnú inštaláciu 2 PLAY I. – mesačný poplatok 2,50 € mesačne 3,00 € mesačne
24 po sebe nasledujúcich mesiacov od zriadenia služby 72,00 €

3. Cenník pre poskytovanie služieb internetovej televízie a zvýhodneného balíka služieb internetovej televízie a internetového prístupu 2 PLAY

 

Poskytovanie služieb – mesačné poplatky

 

Základný balík
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Internetová TV M 9,08 € 10,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Internetová TV L 12,42 € 14,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

BALÍKY „2 PLAY“

 

Základný balík 2 PLAY
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
2 PLAY: TV S + NET S (Internetová
TV S a INTERNET S)
14,08 € 16,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY: TV M + NET S (Internetová
TV M a INTERNET S)
16,58 € 19,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY: TV S + NET M (Internetová
TV S a INTERNET M)
16,58 € 19,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY: TV M + NET M (Internetová
TV M a INTERNET M)
19,08 € 22,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY: TV L + NET S (Internetová
TV S a INTERNET M)
19,92 € 23,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
2 PLAY: TV L + NET M (Internetová
TV M a INTERNET M)
22,42 € 26,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

EXTRA balíky
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Extra Premium šport 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Extra HBO 5,00 € 6,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Extra HU+ 2,75 € 3,30 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Nájom zariadení – mesačné poplatky za nájom Koncových zariadení a prístupov

 

Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Koncové zariadenie HD STB 1,25 € / kus 1,50 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
Poplatok za tretí a štvrtý prístup 1,25 € / kus 1,50 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Pri plnom využití aktivačného bonusu aktivačný poplatok neplatíte. Viac info tu: digislovakia.sk/bonus-na-aktivacny-poplatok.

 

Poplatky – zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Aktivačný poplatok za aktiváciu služieb internetovej televízie 0,00 € 0,00 € jednorazovo
Aktivačný poplatok za aktiváciu služieb 2 PLAY (jednorazovo pri zriadení služby) 80,00 € 96,00 € jednorazovo
Aktivačný poplatok za aktiváciu služieb 2 PLAY (mesačné splátky poplatku) 3,33 € 4,00 €
mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 96,00 €)
Bonus na aktivačný poplatok za aktiváciu služieb 2 PLAY (mesačný poplatok – zľava) 3,33 € 4,00 € 24 po sebe nasledujúcich
mesiacov od zriadenia služby

 

4. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB INTERNETOVÉHO PRÍSTUPU

 

Poskytovanie služieb – mesačné poplatky

 

Základný balík
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
INTERNET S 9,08 € 10,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia
INTERNET M 12,42 € 14,90 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Nájom zariadení – mesačné poplatky za nájom Koncových zariadení a ostatné mesačné poplatky

 

Mesačné poplatky – nájom Koncového zariadenia
Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
WIFI router 1,25 € / kus 1,50 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

 

Ostatné mesačné poplatky Cena bez DPH/mesiac Cena s DPH/mesiac Splatnosť ceny
Pevná verejná IP adresa 6,67 € 8,00 € 10. deň aktuálneho zúčtovacieho obdobia

 

Zriadenie služby

 

Pri plnom využití aktivačného bonusu aktivačný poplatok neplatíte. Viac info tu: digislovakia.sk/bonus-na-aktivacny-poplatok.

 

Službu internetového prístupu je možné zriadiť prostredníctvom technika.

 

Poplatky – zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Základná inštalácia technikom – jednorazový poplatok 60,00 € 72,00 € jednorazovo
Základná inštalácia technikom – mesačný poplatok 2,50 € 3,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 72,00 €)
Aktivačný poplatok za aktiváciu internetového prístupu (jednorazovo pri zriadení služby) 80,00 € 96,00 € jednorazovo
Aktivačný poplatok za aktiváciu internetového prístupu (mesačné splátky poplatku) 3,33 € 4,00 € mesačne po dobu 24 mesiacov (celkovo 96,00 €)

 

Bonus na zriadenie služby
Cena bez DPH Cena s DPH Maximálna doba poskytovania bonusu
Maximálna výška bonusu s DPH
Bonus na Základnú inštaláciu technikom alebo Základnú inštaláciu 2 PLAY I. – mesačný poplatok 2,50 € mesačne 3,00 € mesačne
24 po sebe nasledujúcich mesiacov od zriadenia služby 72,00 €
Bonus na aktivačný poplatok pri zriadení internetového prístupu (mesačný poplatok)* 3,33 € mesačne 4,00 € mesačne
24 po sebe nasledujúcich mesiacov od zriadenia služby 96,00 €

* vzťahuje sa len na základný balík INTERNET S a INTERNET M

 

5. CENNÍK PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB MOBILNEJ TELEVÍZIE DIGI GO

 

Služba mobilnej televízie je poskytovaná ako predplatená služba. Jej využívanie Účastníkom je možné len počas obdobia, na ktoré bola predplatená. Službu mobilnej televízie si je možné predplatiť na obdobie 1 (jedného) mesiaca, 3 (troch) mesiacov alebo 12 (dvanásť) mesiacov, a to aj opakovane. Predplatené obdobie začína plynúť deň nasledujúci po dni počas ktorého bola služba aktivovaná a končí uplynutím posledného dňa predplateného obdobia.

 

Služba DIGI GO
Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
1 (jeden) mesiac 7,50 € 9,00 € jednorazovo vopred
3 (tri) mesiace 20,00 € 24,00 € jednorazovo vopred
12 (dvanásť) mesiacov 70,00 € 84,00 € jednorazovo vopred

 

Účastníkovi, ktorému je poskytovaná doplnková služba TV Archív ako doplnková služba pre službu káblovej televízie alebo pre službu satelitnej televízie prostredníctvom aplikácie DIGI GO, sú poskytované služby mobilnej televízie DIGI GO počas celej doby poskytovania doplnkovej služby TV Archív v rámci príslušného poplatku za doplnkovú službu TV Archív, t.j. neuplatní sa vyššie uvedená časť cenníka pre poskytovanie služieb mobilnej televízie DIGI GO. Účastník berie na vedomie, že podmienkou využívania doplnkovej služby TV Archív prostredníctvom aplikácie DIGI GO je aktivácia aplikácie DIGI GO Účastníkom v e-Konte.

 


Ostatné poplatky

 

Ostatné jednorazové poplatky Cena bez DPH Cena s DPH Splatnosť ceny
Prerušenie poskytovania služby pre neplatenie 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Poplatok za opätovnú aktiváciu 12,42 € 14,90 € jednorazovo
Hotovostná platba 1,25 € 1,50 € jednorazovo
Poplatok za zmenu umiestnenia služby – odinštalácia a opätovná inštalácia zariadenia 41,67 € 50,00 € jednorazovo
Aktivačný poplatok 25,00 € 30,00 € jednorazovo

 

Call Now Button