Fakturácia

Ďakujeme, že ste si vybrali DIGI SLOVAKIA ako Vášho poskytovateľa služieb. Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa fakturácie a úhrady faktúr.

 

AKÉ SÚ SPÔSOBY FAKTURÁCIE A ÚHRADY

 

Aké sú spôsoby fakturácie?

 

 

Ako sa dajú uhrádzať platby?

 

 

Zoznam DIGI bankových účtov pre úhradu faktúr:

 

 1. Slovenská sporiteľňa, a. s. : SK37 0900 0000 0051 4353 1813
 2. ING Bank N.V. : SK98 7300 0000 0090 0002 7060
 3. VÚB banka, a.s. : SK19 0200 0000 0000 0121 6858
 4. Tatra banka, a.s. : SK05 1100 0000 0026 2911 6253

 

Spôsob fakturácie služby

 

Príklad v prípade inštalácie pred fakturáciou:

 

 

 • Fakturácia prebieha štandardne okolo 20. dňa v mesiaci v závislosti od pracovných dní
 • V prípade inštalácie služby pred fakturáciou Vám príde prvá faktúra za jedno fakturačné obdobie
 • Fakturuje sa vždy od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po inštalácii služby
 • Fakturuje sa vždy obdobie celého mesiaca od 1. do posledného dňa v mesiaci

Príklad v prípade inštalácie po fakturácii:

 

 

 • Fakturácia prebieha štandardne okolo 20. dňa v mesiaci v závislosti od pracovných dní
 • V prípade inštalácie služby po fakturácii bude Vaša prvá faktúra obsahovať 2 mesiace, čiže prvý, aj nasledujúci mesiac
 • Fakturuje sa vždy od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po inštalácii služby
 • Fakturuje sa vždy obdobie celého mesiaca od 1. do posledného dňa v mesiaci

eKonto

 

Svoje služby a faktúry máte kedykoľvek pod palcom vo Vašom e-konte.

 

V eKonte nájdete prehľad všetkých Vašich faktúr a úhrad za posledných 12 mesiacov. Jednoduchým spôsobom si priamo v aplikácii zmeníte Vaše kontaktné údaje alebo aktivujete niektorý z doplnkových a extra balíkov, ktorý obohatí Vašu programovú ponuku. Zároveň viete jednoducho uhradiť vaše platby.

 

Ako sa zaregistrujem do eKonta

 

Registrácia je veľmi jednoduchá, stačí sa zaregistrovať svojim Variabilným symbolom (číslo Vašej zmluvy) a menom, následne vytvoriť vlastné prihlasovacie údaje – prihlasovací e-mail a heslo.

 

Zabudol som prihlasovacie údaje do eKonta

 

V prípade, že ste zabudli heslo do eKonta, Voyo štart alebo DIGI GO, použite prosím nasledujúci odkaz a pomocou e-mailu, ktorý máte zadaný na zmluve, vykonajte reset hesla.

 

 

Najčastejšie otázky

 

Kde nájdem variabilný symbol potrebný na korektnú úhradu faktúry?

Variabilný symbol je rovnaký údaj ako číslo Vašej zmluvy, a je viditeľný aj na vystavenej faktúre. Viď nižšie:


Ako si môžem kontrolovať výšku svojej faktúry?

V prípade, že si chcete skontrolovať výšku svojej faktúry, môžete ju kedykoľvek nájsť vo Vašom eKonte. Zároveň Vám odporúčame zvoliť možnosť elektronického zasielania faktúr, ktoré si viete v prípade potreby dohľadať vo Vašej e-mailovej schránke. Uhradená platba sa v e-konte zobrazí do 2 pracovných dní.

Prečo si mám vybrať možnosť zasielania faktúr e-mailom?

Elektronická faktúra je plnohodnotným daňovým dokladom a budete ju mať k dispozícii vo svojej e-mailovej schránke kedykoľvek bezplatne. Navyše, vďaka jej využívaniu prispejete aj vy k ochrane životného prostredia.

Elektronická faktúra mi nebola doručená, čo mám robiť?

Prosím, skontrolujte priečinok SPAM vo Vašej e-mailovej schránke. Faktúru, ako aj e-mailové adresy na ktoré sú faktúry doručované nájdete aj vo Vašom eKonte.

Čo mám robiť ak som uhradil faktúru dvakrát?

Preplatok Vám zohľadníme automaticky v nasledujúcej faktúre. V prípade, že chcete vrátiť vzniknutý preplatok, stačí vyplniť tlačivo na vrátenie preplatku a zaslať ho poštou na adresu spoločnosti, alebo e-mailom na info@digislovakia.sk.

Ako vyzerá faktúra za služby DIGI SLOVAKIA?

Prišla mi upomienka, čo to znamená?

 • Neevidujeme úhradu faktúry.
 • Faktúra bola uhradená po dátume splatnosti.
 • Faktúra bola uhradená bez uvedeného Variabilného symbolu, alebo s nesprávnym Variabilným symbolom (v tomto prípade je potrebné požiadať o dohľadanie a napárovanie platby na Vašu zmluvu s priloženým dokladom o zrealizovanej platbe na e-mail uhrady@digislovakia.sk).
 • Bola uhradená nižšia výška platby. Ak máte nastavený trvalý príkaz, skontrolujte si, či netreba upraviť jeho výšku.
 • V prípade, že máte spôsob platby cez SIPO a uhradíte platbu iným spôsobom, inkasné stredisko nebude platbu evidovať ako uhradenú a pošle Vám upomienku.

Kde môžem zmeniť e-mailovú adresu alebo poštovú adresu, na ktorú sú doručované moje faktúry?

Najjednoduchšou možnosťou je aktivácia eKonta, kde si viete oba uvedené údaje kedykoľvek aktualizovať.

Call Now Button