Často kladené otázky

 • Je služba DIGI TV naozaj dostupná na celom Slovensku?

  Družica Intelsat 10-02 pokrýva signálom územie celej SR. Avšak v prípade, že samotná parabolická anténa nemôže byť nasmerovaná požadovaným smerom, nie je možné signál prijímať (napr. okná bytu smerujú na inú svetovú stranu).

 • Ak som si vybral vhodný programový balík, čo ešte musím na začiatok zaplatiť?

  Pri využití bonusu na inštaláciu zákazník neplatí okrem poplatku za prenájom set top boxu žiadne ďalšie poplatky.

 • Ako si môžem službu DIGI TV objednať a aký je ďalší postup?

  Veľmi jednoducho. Stačí keď si vyberiete na našom webe službu o ktorú máte záujem a vyplníte objednávkový formulár (začnite napríklad TU). Taktiež môžete kontaktovať zákaznícku linku na 0850 211 112. Naši pracovníci objednávku zaznamenajú telefonicky. Objednať službu je možné aj na ktoromkoľvek predajnom mieste DIGI Slovakia.  

  Po zaevidovaní objednávky bude potenciálneho zákazníka kontaktovať náš technický pracovník do 5 dní, prípadne termín inštalácie je možné si dohodnúť priamo počas objednávky služby.

 • Musím si zariadenie DIGI TV zakúpiť?

  Zariadenie je možné len prenajímať za poplatok 1,50 Eur mesačne/ks (prvé a druhé zariadenie), alebo 3 Eur v prípade PVR (nahrávacieho) boxu.

 • Zariadenie potrebujem nainštalovať na jednu adresu a faktúry zasielať na inú adresu? Je to možné?

  Áno, je možné rozlíšiť inštalačnú adresu a fakturačnú adresu. Pri objednávke služby je potrebné informovať nášho pracovníka o tejto skutočnosti, prípadne uviesť každú adresu do zmluvy pri jej podpise.

 • Službu sme si objednali, zariadenie nám nainštalovali, ale príjem sa nám stratil. Aký je postup?

  Problém môže byť odstránený nasledovne:

  • - skontrolujte si, či je zariadenie zapnuté a pripojené v elektrickej sieti
  • - vyskúšajte vypnúť zariadenie zo siete na 5-10 minút a potom ho znova zapnite do siete
  • - skontrolujte, či je zariadenie správne prepojené s TV prijímačom
  • - skontrolujte, či je dekódovacia karta správne zasunutá v zariadení

 • Ako mám postupovať pri odovzdaní zariadenia v prípade zrušenia zmluvy?

  Po vypovedaní zmluvy je zákazníkom odoslaná písomná odpoveď s usmernením čo všetko je potrebné odovzdať aj so zoznamom predajných miest DIGI Slovakia, kde je potrebné zariadenie odovzdať. Zoznam predajných miest nájdete TU.

 • Je možné prepísať zmluvu z jednej osoby na druhú?

  Áno je to možné. V tomto prípade je však potrebné dostaviť sa na ktorékoľvek predajné miesto DIGI Slovakia spolu s novým užívateľom a prepis zmluvy je možné realizovať priamo na mieste. Ďalšou možnosťou je požiadať písomne o prepis zmluvy, pričom je potrebné v žiadosti uviesť údaje nového užívateľa. Na základe písomnej žiadosti bude vypísaná nová zmluva a odoslaná na podpis novému užívateľovi. Až po navrátení podpísanej zmluvy novým užívateľom bude prepis zrealizovaný.

 • Čo mám spraviť, ak si chcem zmeniť meno, adresu trvalého pobytu (bydlisko), fakturačnú adresu, spôsob platenia alebo nejaký iný údaj uvedený na zmluve?

  Pri zmene mena alebo trvalého pobytu nás treba písomne informovať s kópiou dokladu o tejto zmene. V prípade zmeny spôsobu platenia alebo telefónneho čísla zákazníka, stačí kontaktovať zákaznícku linku 0850 211 112, kde túto požiadavku zaznamenáme. Pre nahlásenie akejkoľvek zmeny je možné navštíviť aj predajné miesta Digi Slovakia, kde Vám náš personál ochotne poradí.

 • Aké balíky si môžem objednať od DIGI?

  DIGI Slovakia ponúka nasledovné balíky služieb: ŠTANDARD, PREMIUM a doplnkové balíky sú EXTRA HU+, EXTRA HBO a HBO+GO

 • Ktoré programy sa nachádzajú v balíku Extra HBO?

  HBO, HBO 2 a HBO 3

 • Dá sa zariadenie odkúpiť?

  Nie, zariadenie sa momentálne nedá odkúpiť.

 • Akým spôsobom je možné vymeniť staré zariadenie za nové?

  Je možné požiadať štandardne o výjazd technika, ktorý Vám novú službu nainštaluje, ďalej je možné využiť samoinštaláciu, kedy si zariadenie preberiete osobne na predajnom mieste Digi Slovakia alebo ho doručíme kuriérom na požadovanú adresu dodania.

 • Keď sa rozhodnem využiť predajné miesto na výmenu zariadenia, kedy odovzdám pôvodné zariadenie, ktoré mám doma?

  V prípade ak sa zákazník rozhodne pre samoinštaláciu a má záujem vyzdvihnúť nové zariadenie na predajnom mieste, je potrebné pôvodné zariadenie zobrať so sebou a odovzdať. Až pri odovzdaní pôvodného zariadenia bude zákazníkovi vydané nové zariadenie.

 • Vypadli Vám niektoré programy?

  Pošlite SMS na 0902 021 090 v tvare: OPRAV /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty (číslo uveď bez medzier)

 • Zabudli ste PIN?

  Pošlite SMS na 0902 021 090 v tvare: PIN /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty (číslo uveď bez medzier)

 • Máte zle nastavený STB?

  Pošlite SMS na 0902 021 090 v tvare: RESET /medzera/ číslo zmluvy /medzera/ číslo SMART karty (číslo uveď bez medzier)

 • Ako môžem požiadať o vrátenie preplatku?

  Pre vrátenie preplatku stačí vyplniť tlačivo, ktoré nájdete TU. Vyplnené a podpísané tlačivo nám môžete poslať poštou na adresu spoločnosti, odovzdať ho na predajnom mieste, alebo poslať naskenované do e-mailu na adresu info@digislovakia.sk.

  Pri vrátení preplatku po zosnulom môžeme postupovať podľa stavu dedičského konania.

  Ak dedičské konanie ešte neskončilo, odporúčame Vám oznámiť príslušnému notárovi, ktorý dedičské konanie prejednáva, existenciu preplatku po zosnulom. Po ukončení dedičského konania nám predložte spolu so žiadosťou o vrátenie preplatku Osvedčenie o dedičskom konaní.

  Ak už dedičské konanie bolo ukončené, predložte nám spolu so žiadosťou o vrátenie preplatku Osvedčenie o dedičskom konaní. V prípade, ak je viac dedičov a preplatok nebol zahrnutý do dedičského konania, predložte súhlasy ostatných dedičov s vyplatením preplatku Vám.

Call Now Button