Interné menu DIGI CA modulu (možnosti nastavenia) HU

V menu Vášho TV (príp. STB) nájdete informácie a možnosti meniť niektoré nastavenia DIGI CA Modulu.

 

Informácie o Smart karte Informácie o dekódovacej karte DIGI, ako napr. jej sériové číslo.
Informácie o module Informácie o module, ako napr. jeho sériové číslo a verziu softwaru.
Aktualizácia softwaru Manuálna aktualizáciu softwaru.
Nastavenia Jazyk Jazykové nastavenie modulu. Základné nastavenie je zhodné s Vašou TV, ak sa jedná o angličtinu, rumunčinu alebo maďarčinu.
Rodičovská kontrola Nastavenie rodičovskej kontroly a zmena hesla (pôvodne 1234)
Call Now Button