Interné menu DIGI bezkartového modulu (možnosti nastavenia)

V menu Vášho TV (príp. STB) nájdete informácie a možnosti meniť niektoré nastavenia DIGI bezkartového Modulu.

Rodičovská kontrola Zmena PIN kódu Zmena PIN kódu k rodičovskej kontrole
Status Vekový status automatického zapnutia rodičovskej kontroly
Informácie o Smart karte Informácie o virtuálnej karte DIGI, ako napr. jej sériové číslo.
Jazykové nastavenia Jazykové nastavenie modulu. Základné nastavenie je zhodné s Vašou TV, ak sa jedná o angličtinu, alebo slovenčinu.
Informácie o CA module Informácie o module, ako napr. jeho sériové číslo a verziu softwaru.
Aktualizácia softveru Manuálna aktualizáciu softwaru.
Profil operátora Informácie Informácie o stave profilu operátora
Povoliť profil operátora Povolenie/zakázanie profilu operátora
Manuálna inštalácia Manuálna inštalácia profilu operátora / vynútenie inštalácie profilu operátora
Vyberte operátora Manuálny výber značky/operátora
Obnoviť továrenské nastavenia Obnovenie výrobných nastavení bezkartového modulu
Call Now Button