Družica Intelsat 10-02 pokrýva signálom územie celej SR. Avšak v prípade, že samotná parabolická anténa nemôže byť nasmerovaná požadovaným smerom, nie je možné signál prijímať (napr. okná bytu smerujú na inú svetovú stranu).

Pri využití ponuky s viazanosťou na 24 mesiacov zákazník neplatí okrem poplatku za prenájom HD boxu žiadne iné poplatky.

Veľmi jednoducho. Stačí kontaktovať zákaznícku linku na 0850 211 112 Naši pracovníci objednávku zaznamenajú telefonicky. Objednať službu je možné aj na ktoromkoľvek predajnom mieste DIGI Slovakia alebo priamo TU.
Po zaevidovaní objednávky bude potenciálneho zákazníka kontaktovať náš technický pracovník do 5 dní, prípadne termín inštalácie je možné si dohodnúť priamo počas objednávky služby.

Zariadenie je možné len prenajímať za poplatok 1,50 Eur mesačne/ks.

Áno, je možné rozlíšiť inštalačnú adresu a fakturačnú adresu. Pri objednávke služby je potrebné informovať nášho pracovníka o tejto skutočnosti, prípadne uviesť každú adresu do zmluvy pri jej podpise.

Problém môže byť odstránený nasledovne:

  • skontrolujte si, či je zariadenie zapnuté a pripojené v elektrickej sieti
  • vyskúšajte vypnúť zariadenie zo siete na 5-10 minút a potom ho znova zapnite do siete
  • skontrolujte, či je zariadenie správne prepojené s TV prijímačom
  • skontrolujte, či je dekódovacia karta správne zasunutá v zariadení

Po vypovedaní zmluvy je zákazníkom odoslaná písomná odpoveď s usmernením čo všetko je potrebné odovzdať aj so zoznamom predajných miest DIGI Slovakia, kde je potrebné zariadenie odovzdať. Zoznam predajných miest nájdete TU.

Áno je to možné. V tomto prípade je však potrebné dostaviť sa na ktorékoľvek predajné miesto DIGI Slovakia spolu s novým užívateľom a prepis zmluvy je možné realizovať priamo na mieste. Ďalšou možnosťou je požiadať písomne o prepis zmluvy, pričom je potrebné v žiadosti uviesť údaje nového užívateľa. Na základe písomnej žiadosti bude vypísaná nová zmluva a odoslaná na podpis novému užívateľovi. Až po navrátení podpísanej zmluvy novým užívateľom bude prepis zrealizovaný.

Stačí kontaktovať zákaznícku linku 0850 211 112, kde túto požiadavku zaznamenáme a následne odošleme potvrdenie, v ktorom nášmu zákazníkovi oznámime vykonanie tejto zmeny. V prípade zmeny spôsobu platenia alebo telefónneho čísla zákazníka neposielame zákazníkovi potvrdenie. Pre nahlásenie akejkoľvek zmeny je možné navštíviť aj predajné miesta Digi Slovakia, kde Vám náš personál ochotne poradí.

DIGI Slovakia od 01.05.2014 ponúka nasledovné balíky služieb: ŠTANDARD, MAXI a doplnkové balíky sú EXTRA HU, EXTRA ŠPORT HD, EXTRA HBO.

Digi Sport 1, Digi Sport 2, Slovak Sport 2.

V prípade ak sa rozhodnete pre využívanie novej služby od Digi Slovakia, ktorú sme spustili od 01.05.2014 nie je možné využívať aj starú službu. V tomto prípade je potrebné si vymeniť každé jedno zariadenie v domácnosti.

Áno môže, v tomto prípade mu začne plynúť nová viazanosť.

Nie, zariadenie sa v tejto chvíli nedá odkúpiť.

Pre funkčnosť novej služby – Nová Digi, je potrebné si prenajať nové zariadenie HD STB. Odkúpené zariadenie si zákazník ponecháva.

Zákazník je povinný vrátiť zariadenie, smart kartu, diaľkové ovládanie – podľa počtu využívaných zariadení v domácnosti.

Je možné požiadať štandardne o výjazd technika, ktorý Vám novú službu nainštaluje, ďalej je možné využiť samoinštaláciu, kedy si zariadenie preberiete osobne na predajnom mieste Digi Slovakia alebo ho doručíme kuriérom na požadovanú adresu dodania.

Zákazníka bude náš technický pracovník alebo kuriér kontaktovať do 7 pracovných dní.

V prípade ak sa zákazník rozhodne pre samoinštaláciu a má záujem vyzdvihnúť nové zariadenie na predajnom mieste, je potrebné pôvodné zariadenie zobrať so sebou a odovzdať. Až pri odovzdaní pôvodného zariadenia bude zákazníkovi vydané nové zariadenie.

Akciu bez viazanosti, akciu s viazanosťou na 24 mesiacov, akciu HBO s viazanosťou na 24 mesiacov a akciu Extra Šport HD s viazanosťou na 24 mesiacov.

Pri akcii s viazanosťou na 24 mesiacov získa zákazník benefit - balík programov HBO na 1 mesiac zdarma a následne sa tento balík deaktivuje a pri akcii HBO s viazanosťou na 24 mesiacov získava zákazník benefit - balík programov HBO na 3 mesiace zdarma. Zvyšných 21 mesiacov bude tento balík účtovaný podľa aktuálne platného cenníka Digi Slovakia.

Zákazník v takomto prípade bude platiť poplatok za prenájom STB a aktivačný poplatok. V prípade inštalácie technikom poplatok 19,90€ alebo kuriérom 7,90€.

  • HBO balík na 1 mesiac zdarma a EXTRA ŠPORT HD na 1 mesiac zdarma.
  • Poplatok za zriadenie zdarma.
  • Aktivácia zadarmo.

Nová služba je kvalitná a spoľahlivá vďaka využitiu nového kódovania cez MPEG-4, programovo bohatšia aj s HD programami, cenovo nezmenená a zákazník získa pri zmene služby automaticky úplne nové HD zariadenie. Okrem týchto benefitov má možnosť doobjednať si aj Extra balíky, ktoré si na starej službe objednať nemohol.