Riešenie porúch a problémov

POZOR! Skôr než nahlásite chybu DIGI CA Modulu, overte si, či Váš televízor (príp. STB) disponuje CI/CI+ slotom, DVB-S2 tunerom a podporuje zvuk vo formáte AAC.

V prípade poruchy TV príjmu môže byť problém tak na strane DIGI Slovakia ako na strane Vášho TV prijímača. Základom je správne určiť, či máte poruchu TV príjmu na niektorých kanáloch alebo všetkých naraz.

V prípade, že Vám nejdú všetky programy, je potrebné:

 1. Vykonať refresh Smart karty.
  a.) Pre refresh karty zašlite sms na telefónne číslo +421902 021 090 v tvare: OPRAVmedzeraČÍSLO VÁŠEJ ZMLUVYmedzeraČÍSLO SMART KARTY. 12-miestne číslo Vašej Smart karty nájdete priamo na karte, pod čiarovým kódom (prípadne v TV menu v nastaveniach CI modulu, viac informácií v kapitole Menu DIGI CA Modulu).
  b.) V prípade, že reštart karty nepomohol, pokračujte ďalej.
  c.) Overte funkčnosť CA modulu nasledovne:

  • Vysuňte CA modul.
  • Vložte CA modul s kartou späť do TV a sledujte, či Vám TV vypíše informáciu o vloženom CA module.
  • Opäť vykonajte refresh Smart karty, podľa postupu vyššie.
 2. Overiť, či máte signál.
  a.) Ak viete určiť hodnotu signálu a signál je silný:

  • problém je vo Vašom TV, v jeho nastaveniach, alebo v nesprávnom vykonaní inštalácie / ladenia.
  • Odporúčame vo Vašom TV prijímači zadať pôvodné továrenské nastavenia – RESET (viac informácií nájdete v osobitnej kapitole Továrenské nastavenia) a vykonať opätovnú inštaláciu CA modulu.
  • Ak to nepomôže, je potrebné, aby ste kontaktovali DIGI zákaznícku linku 0850 211 112 (Po – Ne: 08:00 – 21:00), ktorá Vám za poplatok zašle na obhliadku technika.

  b.) Ak viete určiť hodnotu signálu a signál je slabý:

  • Je možné, že nastali technické problémy na strane DIGI Slovakia a je potrebné, aby ste kontaktovali DIGI zákaznícku linku 0850 211 112 (Po – Ne: 08:00 – 21:00), ktorá Vám zašle na obhliadku technika.
  • V prípade, ak technik zistí, že chyba nebola na strane DIGI (t.j., signál bol v poriadku), výjazd technika Vám bude spoplatnený

  c.) Ak neviete určiť hodnotu signálu a máte TV značky LG:

  • V TV menu, v  položke Možnosti vyberie Satelitný systém, kde v Nastaveniach satelitu môžete vidieť, aká je kvalita a sila signálu, ako podľa obrázku nižšie.
  • Potom pokračujte podľa toho, či je kvalita a sila signálu vysoká alebo nízka.

  d.) Ak neviete určiť hodnotu signálu a máte TV inej značky než LG:

  • V menu Vášho TV si skontrolujte nastavenia pre príjem satelitného signálu (Režim programu nastaviť na Satelit a v Satelitnom systéme je nutné správne vybrať satelitnú pozíciu Thor Intelsat 0,8W alebo 1W).
  • Ak sú nastavenia správne a stále Vám nejdú všetky programy, je potrebné, aby ste kontaktovali DIGI zákaznícku linku 0850 211 112 (Po – Ne: 08:00 – 21:00), ktorá Vám zašle na obhliadku technika.
  • V prípade, ak technik zistí, že chyba nebola na strane DIGI (t.j., signál bol v poriadku), výjazd technika Vám bude spoplatnený.
Call Now Button