Import kanálovej mapy z USB kľúča pre TV značky LG (len pre rady LA/LN, LB/UB)

Tento spôsob ladenia spočíva v importe upravenej kanálovej mapy Novej DIGI TV do Vášho TV prijímača z USB kľúča. Tento spôsob je z časového hľadiska najrýchlejší, avšak platný len pre určité rady TV značky LG, a to konkrétne LG rady LA/LN, LB/UB.

 

Časová náročnosť: cca. 10 minút

 

POZOR! Pokiaľ máte inú radu TV značky LG, ako boli spomenuté vyššie, tento spôsob naladenia kanálov nebude fungovať na Vašom TV prijímači, preto odporúčame prejsť na manuálne ladenie

 

1. Podľa postupu v predchádzajúcej kapitole vložte DIGI CA Modul do Vašej TV.

 

2. V TV menu si nastavte Režim programu na Satelit a Krajinu na Slovensko.

 

3. Import kanálov z USB sa pri TV značky LG realizuje pomocou skrytého menu, ktoré sa Vám zobrazí po nasledujúcich krokoch:
a.) V ľavej dolnej časti Vášho diaľkového ovládača nájdite tlačidlo SETTINGS. Existujú aj ovládače, ktoré majú kombinované tlačidlo Settings s tlačidlom Guide. Pre tieto TV nebude možné zobraziť skryté menu pre import kanálovej mapy do USB a preto v tomto prípade odporúčame manuálne ladenie. Príklad diaľkového ovládača, ktorý je vhodný pre zobrazenie skrytého menu, je na obrázku nižšie.

b.) Ak sa na Vašom diaľkovom ovládači nachádza v ľavej dolnej časti tlačidlo SETTING, stlačte ho a podržte. Keď ho stlačíte, zobrazí sa Vám štandardné menu, ale pre zobrazenie skrytého menu, podržte tlačidlo SETTINGS približne 8 sekúnd, keď sa štandardné menu vypne a v ľavom hornom rohu TV obrazovky sa objaví dialógové okno s číslom kanálu. V tej chvíli stlačte na Vašom TV ovládači číselnú kombináciu 1 1 0 5 a potvrďte tlačidlom OK. Tieto úkony vykonajte za sebou v čo najkratšom čase, inak sa Vám skryté menu nemusí podariť zobraziť.

 

4. Po vykonaní predošlého kroku sa Vám na TV obrazovke zobrazí skryté menu s položkou „USB Cloning.

 

5. Keď ju zvolíte, zobrazia sa Vám dve možnosti – „Receive from USB“ a „Send to USB“.

 

6. Najskôr si vyberte možnosť „Send to USB.

 

7. V dolnej časti sa Vám objaví názov súboru, ktorý je potrebné odpísať. V prípade LG rady LB/UB je potrebné  najskôr si vybrať v TV menu z dvoch typov súborov „Model   TLL“ a potom odpísať názov súboru, ktorý sa objaví v dolnej časti.

 

8. Tento názov neskôr priradíte súboru kanálovej mapy pre Váš konkrétny TV prijímač, ktorý si stiahnete z webu DIGI Slovakia.

 

9. Na stránke digislovakia.sk/ca-modul/download-kanalova-mapa-tv si v tabuľke vyberte typ Vašej TV značky LG rady LA/LN, LB/UB alebo s WebOS a stiahnite si do Vášho počítača najnovšiu kanálovú mapu DIGI Slovakia. Premenujte stiahnutý súbor na názov, ktorý ste si odpísali v predchádzajúcom kroku z Vášho TV, keď ste si v skrytom menu vybrali možnosť „Send to USB“.

 

10. Po premenovaní súboru s kanálovou mapou si ho skopírujte do Vášho USB kľúča.

 

11. Pomocou postupu v kroku 2. Opäť otvorte skryté menu a tentoraz zvoľte možnosť „Receive from USB.

 

12. Následne si vyberte súbor, ktorý ste vo Vašom počítači premenovali a nahrali na USB.

 

13. Zobrazí sa Vám priebeh importovania kanálovej mapy.

 

14. Ak Vám po importe vypíše chybové hlásenie, tak je možné, že ste vložili nesprávny súbor pre Váš typ TV. Je preto veľmi dôležité nahrať správny typ súboru.

 

15. V prípade, že všetko prebehlo v poriadku, TV prijímač by sa mal sám vypnúť (prípadne reštartovať) po cca. 5 sekundách. Potom TV opätovne zapnite (ak sa reštartuje, zapne sa sama).

 

16. Po opätovnom zapnutí skontrolujte v TV menu, aby nastavenie bolo v súlade s krokom 2. (v TV menu si nastavte Anténu na Satelit, Krajinu na Slovensko).

 

17. Skontrolujte, či import kanálovej mapy prebehol úspešne, t.j. stlačte tlačidlo Guide na Vašom TV ovládači a uvidíte zoznam naimportovaných kanálov.

 

18. Keďže Smart karta ešte nebola aktivovaná, objaví sa hlásenie, že karta nie je autorizovaná. Toto hlásenie stačí vypnúť a môžete začať s vyhľadávaním kanálov. Smart karta bude aktivovaná neskôr, po ukončení ladenia kanálov.

 

19. Teraz je potrebné aktivovať Vašu Smart kartu, aby ste mohli začať sledovať TV kanály. Pomocou TV diaľkového ovládača sa v zozname programov nastavte na program Jednotka HD. Pre aktiváciu karty zašlite sms na telefónne číslo +421902 021 090 v tvare: AKTIVUJmedzeraČÍSLO VAŠEJ ZMLUVYmedzeraČÍSLO SMART KARTY. 12-miestne číslo Vašej Smart karty nájdete priamo na karte, pod čiarovým kódom (prípadne v TV menu v nastaveniach CI modulu, viac informácií v kapitole Menu DIGI CA Modulu).

 

20. Aktivácia karty môže trvať niekoľko minút. Pri čakaní nevypínajte TV. Keď sa Vám karta zaktivuje, nabehne Vám obraz na programe Jednotka HD.

 

21. V prípade, že sa Vám kanálová mapa nepodarí naimportovať do Vášho TV prijímača, odporúčame realizovať postup manuálneho ladenia.

Call Now Button