ZMENA CENNÍKA SLUŽIEB

Dátum: 26. februára 2024


Vážení DIGI zákazníci,

od 1. apríla 2024 pristupujeme k zmene ceny základných balíkov, aby sme aj napriek inflácii mohli udržať vysokú kvalitu našich služieb.

Koľko budem po novom platiť?

V tabuľke nižšie nájdete prehľad zmien ceny pre jednotlivé balíky. K cene za základný balík je potrebné prirátať mesačný poplatok za prenájom koncových zariadení, extra balíky a doplnkové služby, v prípade, že ich máte aktivované. Cena prenájmu koncových zariadení, extra balíkov ani doplnkových služieb sa nemení.

Ako sa to prejaví?

Vo faktúre za mesiac apríl, ktorú zákazníkom doručíme koncom marca, bude účtovaná nová cena základného balíka. Na správne doručovanie faktúr odporúčame skontrolovať si správnosť fakturačných údajov. Na pohodlnejšiu správu faktúr si môžete jednoducho aktivovať elektronickú fakturáciu priamo v eKonte alebo nás kontaktujte na zákazníckej linke 0850 211 112, kde Vám radi pomôžeme.

Čo mám urobiť, ak mám nastavený trvalý príkaz?

Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu, prosím, nezabudnite ho v pravý čas zvýšiť na aktuálnu cenu vášho základného balíka.

PREHĽAD ZMIEN PLATNÝ OD 1. 4. 2024

TELEVÍZNE BALÍKY

Základný balík
Cena do 31.3.2024 Cena od 1.4.2024
Poznámka
SATELIT Štandard 10,60 € 10,90 €
SATELIT Premium 14,60 € 14,90 €
SATELIT Platinum 19,60 € 19,90 €
SATELIT Maxi 13,90 € 14,90 € Balík Maxi je nahradený balíkom Premium
KÁBLOVKA Štandard (Prievidza / Bojnice) 7,60 € 9,00 €
KÁBLOVKA Štandard (Bratislava) 8,00 € 9,40 €
KÁBLOVKA Štandard (Ostatné mestá) 9,60 € 10,90 €
KÁBLOVKA Premium 14,60 € 14,90 €
KÁBLOVKA Platinum 19,60 € 19,90 €
KÁBLOVKA Maxi (Prievidza / Bojnice) 11,60 € 14,90 € Balík Maxi je nahradený balíkom Premium
KÁBLOVKA Maxi (Bratislava) 12,00 € 14,90 € Balík Maxi je nahradený balíkom Premium
KÁBLOVKA Maxi (Ostatné mestá) 13,90 € 14,90 € Balík Maxi je nahradený balíkom Premium

INTERNETOVÉ BALÍKY

Základný balík
Cena do 31.3.2024 Cena od 1.4.2024
Internet S 9,90 € 10,90 €
Internet M 12,90 € 14,90 €

TELEVÍZNE A INTERNETOVÉ BALÍKY (2PLAY)

Základný balík
Cena do 31.3.2024 Cena od 1.4.2024
Poznámka
2PLAY SATELIT Štandard 19,60 € 19,90 €
2PLAY SATELIT TV Premium 22,90 € 23,90 €
2PLAY SATELIT INTERNET Premium 22,60 € 22,90 €
2PLAY SATELIT Premium 25,90 € 26,90 €
2PLAY SATELIT Platinum 29,90 € 30,90 €
2PLAY KÁBLOVKA Štandard 19,60 € 19,90 €
2PLAY KÁBLOVKA TV Premium 22,90 € 23,90 €
2PLAY KÁBLOVKA INTERNET Premium 22,60 € 22,90 €
2PLAY KÁBLOVKA Premium 25,90 € 26,90 €
2PLAY KÁBLOVKA PLATINUM 29,90 € 30,90 €
2 PLAY: TV S + NET M 18,90 € 19,90 €
2 PLAY Štandard (Bratislava / Košice) 12,00 € 14,00 € Nie je možné objednať
2 PLAY KÁBLOVKA Maxi (Bratislava / Košice) 16,00 € 18,00 € Nie je možné objednať
2 PLAY INTERNET Maxi (Bratislava / Košice) 16,00 € 18,00 € Nie je možné objednať
2 PLAY Maxi (Bratislava / Košice) 20,00 € 22,00 € Nie je možné objednať
2 PLAY Štandard (Ostatné mestá) 16,90 € 18,40 € Nie je možné objednať
2 PLAY KÁBLOVKA Maxi (Ostatné mestá) 20,90 € 22,40 € Nie je možné objednať
2 PLAY INTERNET Maxi (Ostatné mestá) 20,90 € 21,40 € Nie je možné objednať
2 PLAY Maxi (Ostatné mestá) 24,90 € 25,40 € Nie je možné objednať

 

Výpočet nezahŕňa prenájom zariadení, ako Set-top Box, Wifi-router alebo CA modul. V prípade, že využívate niektorú z našich doplnkových služieb alebo extra balíkov (napr. TV archív, HBO, maďarský balík HU+, Voyo…), ich cenu treba taktiež pripočítať k výslednej sume. Kompletný cenník je k dispozícii TU.

 

Často kladené otázky

 

Prečo sa mení cena služby?

Tak ako ostatní operátori na Slovensku, aj v DIGI musíme reagovať na infláciu a zvýšené náklady. Pre zachovanie kvality služieb sme nútení pristúpiť k miernej úprave ceny.

Koho všetkého sa týka zmena ceny?

Zmena ceny sa týka viacerých televíznych, internetových a kombinovaných balíkov. Prehľadné informácie nájdete v tabuľke vyššie.

Kedy mi príde vyššia faktúra?

Navýšenie ceny sa prejaví vo faktúre za apríl, ktorá bude doručovaná koncom marca.

Koľko budem po novom platiť?

Zmenu ceny základných balíkov služieb nájdete v prehľadnej tabuľke vyššie. Výslednú sumu vo faktúre tvorí:

  • Poplatok za váš základný balík služieb
  • + suma za prenájom koncových zariadení (Set-top Box, Wifi router, CA modul)
  • + suma za extra balíky a služby (napr. TV Archív, HBO, Voyo….), ak ich máte aktivované

Čo ak nesúhlasím so zmenou ceny? Bude možné odstúpiť od Zmluvy bez uplatnenia zmluvnej pokuty?

Zmena ceny základného balíka je podstatnou zmenou zmluvných podmienok a preto máte nárok na odstúpenie od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií. Odstúpenie môžete zaslať najneskôr do 31.3.2024 na DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, alebo odovzdať osobne v ktorejkoľvek pobočke DIGI. Vzor na odstúpenie nájdete tu.

Prečo sa ruší TV balík Maxi?

TV balík Maxi nemáme v našej ponuke pre nových zákazníkov už niekoľko rokov. Udržiavať tento balík je však technicky náročné, preto sme museli pristúpiť k jeho ukončeniu.

TV Balík Maxi však nahrádzame plne podporovaným a programovo bohatším balíkom Premium s mesačným poplatkom 14,90 €. Balík Premium obsahuje všetky programy ako Maxi a navyše obsahuje viac než 10 TV programov vrátane svetového športu.

Táto zmena bude vykonaná z našej strany plne automaticky, zákazníci teda nemusia urobiť nič pre zachovanie svojich obľúbených programov.

V prípade, že si službu objednám do 31.3.2024 bude môj mesačný poplatok za základný balík v sume platnej do 31.3.2024?

Nie, zmena ceny platná od 1.4.2024 sa týka nových aj existujúcich zákazníkov, to znamená, že vo faktúre za mesiac apríl, doručovanej koncom marca, vám bude fakturovaná cena za základný balík podľa aktuálneho cenníka platného od 1.4.2024.

 

Vážení DIGI zákazníci,

od 1. apríla 2024 pristupujeme k zmene ceny základných balíkov, aby sme aj napriek inflácii mohli udržať vysokú kvalitu našich služieb.

Koľko budem po novom platiť?

V tabuľke nižšie nájdete prehľad zmien ceny pre jednotlivé balíky. K cene za základný balík je potrebné prirátať mesačný poplatok za prenájom koncových zariadení, extra balíky a doplnkové služby, v prípade, že ich máte aktivované. Cena prenájmu koncových zariadení, extra balíkov ani doplnkových služieb sa nemení.

Ako sa to prejaví?

Vo faktúre za mesiac apríl, ktorú zákazníkom doručíme koncom marca, bude účtovaná nová cena základného balíka. Na správne doručovanie faktúr odporúčame skontrolovať si správnosť fakturačných údajov. Na pohodlnejšiu správu faktúr si môžete jednoducho aktivovať elektronickú fakturáciu priamo v eKonte alebo nás kontaktujte na zákazníckej linke 0850 211 112, kde Vám radi pomôžeme.

Čo mám urobiť, ak mám nastavený trvalý príkaz?

Ak máte nastavený trvalý príkaz na úhradu, prosím, nezabudnite ho v pravý čas zvýšiť na aktuálnu cenu vášho základného balíka.

PREHĽAD ZMIEN PLATNÝ OD 1. 4. 2024

[tabby title="TELEVÍZNE BALÍKY"]
Základný balík Cena do 31.3.2024 Cena od 1.4.2024 Poznámka
SATELIT Štandard 10,60 € 10,90 €
SATELIT Premium 14,60 € 14,90 €
SATELIT Platinum 19,60 € 19,90 €
SATELIT Maxi 13,90 € 14,90 € Balík Maxi je nahradený balíkom Premium
KÁBLOVKA Štandard (Prievidza / Bojnice) 7,60 € 9,00 €
KÁBLOVKA Štandard (Bratislava) 8,00 € 9,40 €
KÁBLOVKA Štandard (Ostatné mestá) 9,60 € 10,90 €
KÁBLOVKA Premium 14,60 € 14,90 €
KÁBLOVKA Platinum 19,60 € 19,90 €
KÁBLOVKA Maxi (Prievidza / Bojnice) 11,60 € 14,90 € Balík Maxi je nahradený balíkom Premium
KÁBLOVKA Maxi (Bratislava) 12,00 € 14,90 € Balík Maxi je nahradený balíkom Premium
KÁBLOVKA Maxi (Ostatné mestá) 13,90 € 14,90 € Balík Maxi je nahradený balíkom Premium
[tabby title="INTERNETOVÉ BALÍKY"]
Základný balík Cena do 31.3.2024 Cena od 1.4.2024
Internet S 9,90 € 10,90 €
Internet M 12,90 € 14,90 €
[tabby title="TELEVÍZNE A INTERNETOVÉ BALÍKY (2PLAY)"]
Základný balík Cena do 31.3.2024 Cena od 1.4.2024 Poznámka
2PLAY SATELIT Štandard 19,60 € 19,90 €
2PLAY SATELIT TV Premium 22,90 € 23,90 €
2PLAY SATELIT INTERNET Premium 22,60 € 22,90 €
2PLAY SATELIT Premium 25,90 € 26,90 €
2PLAY SATELIT Platinum 29,90 € 30,90 €
2PLAY KÁBLOVKA Štandard 19,60 € 19,90 €
2PLAY KÁBLOVKA TV Premium 22,90 € 23,90 €
2PLAY KÁBLOVKA INTERNET Premium 22,60 € 22,90 €
2PLAY KÁBLOVKA Premium 25,90 € 26,90 €
2PLAY KÁBLOVKA PLATINUM 29,90 € 30,90 €
2 PLAY: TV S + NET M 18,90 € 19,90 €
2 PLAY Štandard (Bratislava / Košice) 12,00 € 14,00 € Nie je možné objednať
2 PLAY KÁBLOVKA Maxi (Bratislava / Košice) 16,00 € 18,00 € Nie je možné objednať
2 PLAY INTERNET Maxi (Bratislava / Košice) 16,00 € 18,00 € Nie je možné objednať
2 PLAY Maxi (Bratislava / Košice) 20,00 € 22,00 € Nie je možné objednať
2 PLAY Štandard (Ostatné mestá) 16,90 € 18,40 € Nie je možné objednať
2 PLAY KÁBLOVKA Maxi (Ostatné mestá) 20,90 € 22,40 € Nie je možné objednať
2 PLAY INTERNET Maxi (Ostatné mestá) 20,90 € 21,40 € Nie je možné objednať
2 PLAY Maxi (Ostatné mestá) 24,90 € 25,40 € Nie je možné objednať
[tabbyending]   [su_note note_color="#dfebf7" text_color="#000000"]Výpočet nezahŕňa prenájom zariadení, ako Set-top Box, Wifi-router alebo CA modul. V prípade, že využívate niektorú z našich doplnkových služieb alebo extra balíkov (napr. TV archív, HBO, maďarský balík HU+, Voyo...), ich cenu treba taktiež pripočítať k výslednej sume. Kompletný cenník je k dispozícii TU.[/su_note]  

Často kladené otázky

  [su_accordion][su_spoiler title="

Prečo sa mení cena služby?

" open="no" style="simple" icon="arrow" anchor="" class=""] Tak ako ostatní operátori na Slovensku, aj v DIGI musíme reagovať na infláciu a zvýšené náklady. Pre zachovanie kvality služieb sme nútení pristúpiť k miernej úprave ceny. [/su_spoiler] [su_spoiler title="

Koho všetkého sa týka zmena ceny?

" open="no" style="simple" icon="arrow" anchor="" class=""] Zmena ceny sa týka viacerých televíznych, internetových a kombinovaných balíkov. Prehľadné informácie nájdete v tabuľke vyššie. [/su_spoiler] [su_spoiler title="

Kedy mi príde vyššia faktúra?

" open="no" style="simple" icon="arrow" anchor="" class=""] Navýšenie ceny sa prejaví vo faktúre za apríl, ktorá bude doručovaná koncom marca. [/su_spoiler] [su_spoiler title="

Koľko budem po novom platiť?

" open="no" style="simple" icon="arrow" anchor="" class=""] Zmenu ceny základných balíkov služieb nájdete v prehľadnej tabuľke vyššie. Výslednú sumu vo faktúre tvorí:
  • Poplatok za váš základný balík služieb
  • + suma za prenájom koncových zariadení (Set-top Box, Wifi router, CA modul)
  • + suma za extra balíky a služby (napr. TV Archív, HBO, Voyo....), ak ich máte aktivované
[/su_spoiler] [su_spoiler title="

Čo ak nesúhlasím so zmenou ceny? Bude možné odstúpiť od Zmluvy bez uplatnenia zmluvnej pokuty?

" open="no" style="simple" icon="arrow" anchor="" class=""] Zmena ceny základného balíka je podstatnou zmenou zmluvných podmienok a preto máte nárok na odstúpenie od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií. Odstúpenie môžete zaslať najneskôr do 31.3.2024 na DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, alebo odovzdať osobne v ktorejkoľvek pobočke DIGI. Vzor na odstúpenie nájdete tu. [/su_spoiler] [su_spoiler title="

Prečo sa ruší TV balík Maxi?

" open="no" style="simple" icon="arrow" anchor="" class=""] TV balík Maxi nemáme v našej ponuke pre nových zákazníkov už niekoľko rokov. Udržiavať tento balík je však technicky náročné, preto sme museli pristúpiť k jeho ukončeniu. TV Balík Maxi však nahrádzame plne podporovaným a programovo bohatším balíkom Premium s mesačným poplatkom 14,90 €. Balík Premium obsahuje všetky programy ako Maxi a navyše obsahuje viac než 10 TV programov vrátane svetového športu. Táto zmena bude vykonaná z našej strany plne automaticky, zákazníci teda nemusia urobiť nič pre zachovanie svojich obľúbených programov. [/su_spoiler] [su_spoiler title="

V prípade, že si službu objednám do 31.3.2024 bude môj mesačný poplatok za základný balík v sume platnej do 31.3.2024?

" open="no" style="simple" icon="arrow" anchor="" class=""] Nie, zmena ceny platná od 1.4.2024 sa týka nových aj existujúcich zákazníkov, to znamená, že vo faktúre za mesiac apríl, doručovanej koncom marca, vám bude fakturovaná cena za základný balík podľa aktuálneho cenníka platného od 1.4.2024. [/su_spoiler] [/su_accordion]  

DIGI Novinky

Streamovacia služba CANAL+ zadarmo pre DIGI zákazníkov

Programové zmeny k 28.3.2024

Výhodná ponuka len za 1 €

ZMENA CENNÍKA SLUŽIEB

Call Now Button