Automatické ladenie – rôzne značky TV

Tento spôsob ladenia spočíva v automatickom vyhľadávaní kanálov DIGI Slovakia prostredníctvom menu vo Vašom TV.
Pri automatickom ladení kanálov sa vám naladia nielen kanály z ponuky DIGI Slovakia, ale aj všetky kanály dostupné na satelitnej pozícii 0,8W alebo 1W. Takých kanálov môže byť viac než 1000 a väčšina z nich nebude funkčná. Aby ste získali zoznam funkčných kanálov, je potrebné všetky nefunkčné kanály ručne vymazať.

 

Tento spôsob ladenia kanálov však z hľadiska časovej náročnosti neodporúčame.

 

Časová náročnosť: cca. 180 minút.

 

Inštalačný postup

 1. Podľa postupu v kapitole 3. vložte DIGI CA Modul do Vašej TV.
 2. V príručke k Vašej TV vyhľadajte postup pre automatické ladenie kanálov prostredníctvom satelitu (DVB-S2 tuneru). Podmienkou spustenia automatického ladenia je správne nastavenie Vašej satelitnej paraboly na satelitnej pozícii Thor Intelsat 0,8W (tak ako pri postupe manuálneho ladenia, krok 3. a 4.)
 3. Spustite automatické vyhľadávanie kanálov.
 4. Ako už bolo spomenuté vyššie, pri automatickom ladení kanálov sa vám naladí viac než 1000 kanálov, z ktorých väčšina je nefukčných a bude ich potrebné ručne vymazávať. Preto tento spôsob ladenia neodporúčame.
 5. Kompletný zoznam frekvencií DIGI Slovakia, spolu s kanálmi, ktoré se na danej frekvencii nachádzajú, nájdete na stránke digislovakia.sk/frekvencie
 6. Keďže Smart karta ešte nebola aktivovaná, objaví sa hlásenie, že karta nie je autorizovaná. Toto hlásenie stačí vypnúť a môžete začať s vyhľadávaním kanálov. Smart karta bude aktivovaná neskôr, po ukončení ladenia kanálov.
 7. Ak si vyberiete automatické ladenie po jeho ukončení je potrebné aktivovať Vašu Smart kartu, aby ste mohli začať sledovať TV kanály. Pomocou TV diaľkového ovládača sa v zozname programov nastavte na program Jednotka HD. Pre aktiváciu karty zašlite sms na telefónne číslo +421902 021 090 v tvare: AKTIVUJmedzeraČÍSLO VAŠEJ ZMLUVYmedzeraČÍSLO SMART KARTY. 12-miestne číslo Vašej Smart karty nájdete priamo na karte, pod čiarovým kódom (prípadne v TV menu v nastaveniach CI modulu, viac informácií v kapitole Menu DIGI CA Modulu).
 8. Aktivácia karty môže trvať niekoľko minút. Pri čakaní nevypínajte TV. Keď sa Vám karta zaktivuje, nabehne Vám obraz na programe Jednotka HD. Potom sa môžete venovať zoradeniu práve naladených kanálov.
 9. Naladené programy si môžete usporiadať dvomi spôsobmi:
  a.) Manuálne
   – podľa Vášho želania a preferencií. Spôsob nájdete v návode k Vašej TV.
  b.) Pomocou USB kľúča a aplikácie ChanSort  – len pre TV značky Samsung, LG, Panasonic a Toshiba (viac v samostatnej kapitole).
Call Now Button