Import kanálovej mapy z USB kľúča pre TV značky LG (len pre rady s WebOS)

Tento spôsob ladenia spočíva v importe upravenej kanálovej mapy Novej DIGI do Vášho TV prijímača z USB kľúča. Tento spôsob je z časového hľadiska najrýchlejší, avšak platný len pre určité rady TV značky LG, a to konkrétne LG rady s WebOS.

 

Časová náročnosť: cca. 5 minút

 

POZOR! Pokiaľ máte inú radu TV značky LG, ako boli spomenuté vyššie, tento spôsob naladenia kanálov nebude fungovať na Vašom TV prijímači, preto odporúčame prejsť na manuálne ladenie.

 

1. Podľa postupu v predchádzajúcej kapitole vložte DIGI CA Modul do Vašej TV.

 

2. Na stránke digislovakia.sk/ca-modul/download-kanalova-mapa-tv si v tabuľke vyberte typ Vašej TV značky LG rady s WebOS a stiahnite si do Vášho počítača najnovšiu kanálovú mapu DIGI Slovakia, ktorú si potom skopírujte na (najlepšie) prázdny USB kľúč.

 

3. V TV menu, v položke Kanály, vyberte Ladenie kanálov a nastavte Režim programu na Satelit.

 

4. Po vykonaní predošlého kroku sa Vám na TV obrazovke zobrazia 3 možnosti, z ktorých si vyberiete USB do TV.

 

5. Skontrolujte, či import kanálovej mapy prebehol úspešne, t.j. stlačte tlačidlo Guide na Vašom TV ovládači a uvidíte zoznam naimportovaných kanálov.

 

6. Keďže Smart karta ešte nebola aktivovaná, objaví sa hlásenie, že karta nie je autorizovaná. Toto hlásenie stačí vypnúť a môžete začať s vyhľadávaním kanálov. Smart karta bude aktivovaná neskôr, po ukončení ladenia kanálov.

 

7. Teraz je potrebné aktivovať Vašu Smart kartu, aby ste mohli začať sledovať TV kanály. Pomocou TV diaľkového ovládača sa v zozname programov nastavte na program Jednotka HD. Pre aktiváciu karty zašlite sms na telefónne číslo +421902 021 090 v tvare: AKTIVUJmedzeraČÍSLO VAŠEJ ZMLUVYmedzeraČÍSLO SMART KARTY. 12-miestne číslo Vašej Smart karty nájdete priamo na karte, pod čiarovým kódom (prípadne v TV menu v nastaveniach CI modulu, viac informácií v kapitole Menu DIGI CA Modulu).

 

8. Aktivácia karty môže trvať niekoľko minút. Pri čakaní nevypínajte TV. Keď sa Vám karta zaktivuje, nabehne Vám obraz na programe Jednotka HD.

 

9. V prípade, že sa Vám kanálová mapa nepodarí naimportovať do Vášho TV prijímača, odporúčame realizovať postup manuálneho ladenia.

Call Now Button