Import kanálovej mapy z USB kľúča pre TV značky Samsung (len pre rady J, C, D, E alebo H)

Tento spôsob ladenia spočíva v importe upravenej kanálovej mapy Novej DIGI TV do Vášho TV prijímača z USB kľúča. Tento spôsob je z časového hľadiska najrýchlejší, avšak platný len pre určité rady TV značky Samsung, a to konkrétne Samsung rady J,C,D,E a H

 

Časová náročnosť: cca. 10 minút

 

POZOR! Pokiaľ máte inú radu TV značky Samsung, ako boli spomenuté vyššie, tento spôsob naladenia kanálov nebude fungovať na Vašom TV prijímači, preto odporúčame prejsť na manuálne ladenie.

1. Podľa postupu v predchádzajúcej kapitole vložte DIGI CA Modul do Vašej TV.

 

2. Pre TV Samsung

a.) model J –  v TV menu, v položke Vysielanie si nastavte Anténu na Satelit a potom prejdite na možnosť Nastavenia kanálov, kde si nastavte Krajinu na Slovensko.

b.) model C, D, E, alebo H –  v TV menu, v položke v položke Kanál si nastavte Anténu na Satelit a Krajinu na Slovensko (po zadaní PIN kódu, pri pôvodnom nastavení TV PIN = 0000).

 

3. Import kanálov z USB sa pri TV značky Samsung realizuje pomocou TV menu, kde si pri:

a.) modeli J – v priečinku Vysielanie zvolíte Nastavenia kanálov a potom Presun zoznamu kanálov.

 

b.) modeli C, D, E, alebo H –  v priečinku Kanál zvolíte Presun zoznamu kanálov.

 

4. TV menu od Vás vyžiada zadať PIN (pôvodné nastavenie 0000) a po potvrdení PINu si budete môcť vybrať z dvoch možností – „Importovať z USB“ a „Exportovať na USB“.

 

5. Na stránke digislovakia.sk/ca-modul/download-kanalova-mapa-tv si v tabuľke vyberte typ Vašej TV značky Samsung rady J alebo C, D, E, H a stiahnite si do Vášho počítača najnovšiu kanálovú mapu DIGI Slovakia.

 

6. Skopírujte súbor s kanálovou mapou DIGI Slovakia do Vášho USB kľúča.

 

7. V TV menu zvoľte možnosť „Importovať z USB“

 

8. Následne si vyberte súbor s kanálovou mapou, ktorý ste vo Vašom počítači nahrali na USB.

9. Zobrazí sa Vám priebeh importovania kanálovej mapy.

 

10. V prípade, že všetko prebehlo v poriadku, TV prijímač by sa mal sám vypnúť (prípadne reštartovať) po cca. 5 sekundách. Potom TV opätovne zapnite (ak sa reštartuje, zapne sa sama).

 

11. Po opätovnom zapnutí skontrolujte v TV menu, aby nastavenie bolo v súlade s krokmi 2.-3. (v TV menu si nastavte Anténu na Satelit, Krajinu na Slovensko).

 

12. Skontrolujte, či import kanálovej mapy prebehol úspešne, t.j. stlačte tlačidlo Guide na Vašom TV ovládači a uvidíte zoznam naimportovaných kanálov.

 

13. Keďže Smart karta ešte nebola aktivovaná, objaví sa hlásenie, že karta nie je autorizovaná. Toto hlásenie stačí vypnúť a môžete začať s vyhľadávaním kanálov. Smart karta bude aktivovaná neskôr, po ukončení ladenia kanálov.

 

14. Teraz je potrebné aktivovať Vašu Smart kartu, aby ste mohli začať sledovať TV kanály. Pomocou TV diaľkového ovládača sa v zozname programov nastavte na program Jednotka HD. Pre aktiváciu karty zašlite sms na telefónne číslo +421902 021 090 v tvare: AKTIVUJmedzeraČÍSLO VAŠEJ ZMLUVYmedzeraČÍSLO SMART KARTY. 12-miestne číslo Vašej Smart karty nájdete priamo na karte, pod čiarovým kódom (prípadne v TV menu v nastaveniach CI modulu, viac informácií v kapitole Menu DIGI CA Modulu).

 

15. Aktivácia karty môže trvať niekoľko minút. Pri čakaní nevypínajte TV. Keď sa Vám karta zaktivuje, nabehne Vám obraz na programe Jednotka HD.

 

16. V prípade, že sa Vám kanálová mapa nepodarí naimportovať do Vášho TV prijímača, odporúčame realizovať postup manuálneho ladenia.

Call Now Button