Zmena zaokrúhľovania hotovostných platieb

Dátum: 7. júla 2022


Vážení DIGI zákazníci,

dňa 1.7.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. V súlade s § 3 ods. 4 zákona dôjde k obmedzeniu obehu 1 (jedno) a 2 (dvoj) euro centových mincí, a to  takým spôsobom, že výsledná fakturovaná cena za poskytované služby platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 (päť) euro centov. Z tohto dôvodu budú s účinnosťou od 1.7.2022 hotovostné platby zaokrúhľované podľa nasledovného príkladu:

Výsledná cena Zaokrúhlenie Platba v hotovosti Bezhotovostná platba
14,60 € nenastáva 14,60 €
14,60 €
14,61 € 0,01 € nadol 14,60 € 14,61 €
14,62 € 0,02 € nadol 14,60 € 14,62 €
14,63 € 0,02 € nahor 14,65 € 14,63 €
14,64 € 0,01 € nahor 14,65 € 14,64 €
14,65 € nenastáva 14,65 € 14,65 €
14,66 € 0,01 € nadol 14,65 € 14,66 €
14,67 € 0,02 € nadol 14,65 € 14,67 €
14,68 € 0,02 € nahor 14,70 € 14,68 €
14,69 € 0,01 € nahor 14,70 € 14,69 €
14,70 € nenastáva 14,70 € 14,70 €

 

Zaokrúhľovať sa bude vždy výsledná fakturovaná cena za poskytované služby (súčet fakturovaných poplatkov za základný balík a prípadné využívané extra balíky, doplnkové služby a prenájom koncových zariadení, ako aj iných poplatkov v zmysle platného Cenníka), a to iba v prípade, ak výslednú fakturovanú cenu budete uhrádzať v hotovosti. Výsledná fakturovaná cena za poskytované služby platená bezhotovostne (napríklad formou bankového prevodu na účet, trvalým príkazom v banke a pod.) sa zaokrúhľovať nebude. Poplatok za hotovostnú platbu za službu na pobočke je 1,5 €.

Upozorňujeme klientov, že platba v hotovosti je možná iba na sumu vystavenej faktúry a nie je možné uhrádzať platby vopred za nevyfakturované služby.

Pre zvýšenie komfortu a vyhnutiu sa administratívnemu poplatku 1,5 € za hotovostnú platbu, odporúčame zákazníkom nastaviť si trvalý príkaz na úhradu.

Ďalšou možnosťou pre zákazníka je tiež platba poukážkou na pošte, prípadne bezhotovostný prevod.

Zoznam DIGI bankových účtov pre úhradu faktúr nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na zákazníckej linke 0850 211 112 alebo nás navštívte v pobočke.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení DIGI zákazníci,

dňa 1.7.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. V súlade s § 3 ods. 4 zákona dôjde k obmedzeniu obehu 1 (jedno) a 2 (dvoj) euro centových mincí, a to  takým spôsobom, že výsledná fakturovaná cena za poskytované služby platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 (päť) euro centov. Z tohto dôvodu budú s účinnosťou od 1.7.2022 hotovostné platby zaokrúhľované podľa nasledovného príkladu:

Výsledná cena Zaokrúhlenie Platba v hotovosti Bezhotovostná platba
14,60 € nenastáva 14,60 € 14,60 €
14,61 € 0,01 € nadol 14,60 € 14,61 €
14,62 € 0,02 € nadol 14,60 € 14,62 €
14,63 € 0,02 € nahor 14,65 € 14,63 €
14,64 € 0,01 € nahor 14,65 € 14,64 €
14,65 € nenastáva 14,65 € 14,65 €
14,66 € 0,01 € nadol 14,65 € 14,66 €
14,67 € 0,02 € nadol 14,65 € 14,67 €
14,68 € 0,02 € nahor 14,70 € 14,68 €
14,69 € 0,01 € nahor 14,70 € 14,69 €
14,70 € nenastáva 14,70 € 14,70 €
 

Zaokrúhľovať sa bude vždy výsledná fakturovaná cena za poskytované služby (súčet fakturovaných poplatkov za základný balík a prípadné využívané extra balíky, doplnkové služby a prenájom koncových zariadení, ako aj iných poplatkov v zmysle platného Cenníka), a to iba v prípade, ak výslednú fakturovanú cenu budete uhrádzať v hotovosti. Výsledná fakturovaná cena za poskytované služby platená bezhotovostne (napríklad formou bankového prevodu na účet, trvalým príkazom v banke a pod.) sa zaokrúhľovať nebude. Poplatok za hotovostnú platbu za službu na pobočke je 1,5 €.

Upozorňujeme klientov, že platba v hotovosti je možná iba na sumu vystavenej faktúry a nie je možné uhrádzať platby vopred za nevyfakturované služby.

Pre zvýšenie komfortu a vyhnutiu sa administratívnemu poplatku 1,5 € za hotovostnú platbu, odporúčame zákazníkom nastaviť si trvalý príkaz na úhradu.

Ďalšou možnosťou pre zákazníka je tiež platba poukážkou na pošte, prípadne bezhotovostný prevod.

Zoznam DIGI bankových účtov pre úhradu faktúr nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na zákazníckej linke 0850 211 112 alebo nás navštívte v pobočke.

Ďakujeme za pochopenie.

 

DIGI Novinky

HBO MAX SA MENÍ NA MAX

NOVÝ OPTICKÝ INTERNET A TELEVÍZIA

Získajte CANAL+ zadarmo

Streamovacia služba CANAL+ zadarmo pre DIGI zákazníkov

Call Now Button